Neplanirana trudnoća – Kiretaža

Ne tako mali broj žena se bar jednom u životu suoči sa neplaniranom trudnoćom

Profesionalno konsultovanje, u smislu pružanja podrške, koje omogućava održive odluke – bilo da to znači nastavak trudnoće ili prekid, predstavlјa jedan od načina da se lakše suoče sa situacijom u kojoj se nalaze. Ako je žena jasna u svojoj odluci, savetovanje će biti usmereno na pronalaženje najprikladnije metode i pravlјenje planova za nastavak. Ako se i dalјe dvoumi, kroz dijalog može doći do saznanja koja će joj pomoći da sazna šta je najbolјe za nju u konkretnoj situaciji. Fokus će uvek biti na dobrobiti žene i pružanju maksimalne podrške.

Nastavak trdunoće podrazumeva praćenje trudnoće kroz redovne ultrazvučne preglede ploda, kao i redovne kontrole zdravlјa majke, kako bi trudnica kroz celu trudnoću bila bezbrižna. Prekid trudnoće, ili kako se najčešće naziva – kirateža, podrazumeva prekid trudnoće do 10. nedelјe gestacije, na lični zahtev pacijentkinje. Kratkotrajna intervencija, odnosno kiretaža, načešće traje 10 minuta, prilikom koje se instrumentalnim putem uklanja trudnoća. Pred intervenciju pacijentkinja prolazi kroz određenu proceduru tj. pripremu sa kojom je prethodno detalјno upoznata od strane lekara. Sama intervencija je bezbolna i obavlјa se u lokanoj ili u kratkotrajanoj intravenskoj anesteziji. Kratkotrajna intravenska anestezija predstavlјa izbor najvećeg broja pacijentkinja, jer svodi diskomfort pacijentkinje na minimum.

Pod ultrazvučnom kontrolom, poštujući sve mere asepse i antisepse, kako se ne bi ugrozilo zdravlјe pacijentkinje, lekar uz pomoć ginekoloških instrumenata, kao i uz pomoć vakuum aspiratora, obavlјa intervenciju.

Po završenoj intervenciji, pacijentkinja u proseku boravi u još 45-60 minuta u ordinaciji radi monitoringa, te nakon toga, može da se vrati svojim svakodnevnim aktivnostima i obavezama. Kontrolni pregled zakazuje se za 10-14 dana, kako bi se potvrdila uspešnost same intervencije.

Kirateža sa svojim procentnom uspešnosti spada u jedne od najuspešnijih intervencija (99%), te zbog svojih osobina koristi se dugi niz godina u ginekologiji i akušerstvu. Iako izuzetno uspešna i sigurna intervencija, kao i sve intervencije, kirateža takođe ima svoje moguće komplikacije. Neke od najčešćih su poremećaj ciklusa, obilnija krvarenja, sterilitet, infekcija, infertilitet, perforacija materice,…

Neplanirana trudnoća - Kiretaža

Uspešnost kiretaže