Šta je amniocenteza i zbog čega se radi?

Amniocenteza je invazivni prenatalni test tokom koga se uzima mala količina plodove vode. Uzorak se šalje u laboratoriju radi daljih analiza.

Radi se u cilju ispitavanja određenih genskih ili hromozomskih abnormalnosti kao što su Daunov, Edvardsov, Patau i Tarnerov sindrom. Takođe, amniocentezom se može utvrditi i pol ploda.

Kome se preporučuje amniocenteza i šta se njom otkriva?

Nije potrebno da sve trudnice rade amniocentezu. Savetuje se kod onih trudnica kod kojih je pokazan visok rizik ranog ili kasnog biohemijskog skrininga (Double i triple test). Kod postojanja patološkog ultrazvučnog nalaza, pozitivne porodične anamneze određenih bolesti, kada su prethodnim trudnoćama postojali defekti ploda, kao i trudnica starijih od 35 godina, jer se nakon toga povećava rizik od genetskih abnormalnosti.

Amniocenteza ne otkriva sve urođene bolesti, ali se može koristiti za otkrivanje sledećih stanja, ukoliko kod roditelja postoji genetsko opterećenje : Daunov sindrom, bolest srpastih ćelija, cistična fibroza, mišićna distrofija, Tai-Sachs i slične bolesti.

Budući da se ultrazvuk radi u vreme amniocenteze, mogu se otkriti urođeni defekti koji se ne mogu otkriti amniocentezom (kao što su rascep usne i nepca, srčane mane i dr). Međutim, postoje urođene  anomalije ploda koje ne mogu biti otkrivene ni amniocentezom ni ultrazvukom.

Kada se radi amniocenteza?

Obično se radi između 15. i 20. nedelje trudnoće.

Takođe, može se uraditi i tokom trećeg trimestra trudnoće kako bi se utvrdila zrelost pluća ploda ili otkrilo postojanje infekcije u plodovoj vodi.

Pouzdanost amniocenteze je oko 99,4%.

Da li postoje komplikacije?

Postoji mali rizik da amniocenteza može izazvati pobačaj (manje od 1%, ili približno 1 u 200 do 1 u 400). Povrede ploda ili majke, infekcija i prevremeni porođaj predstavljaju druge potencijalne komplikacije koje mogu nastati, ali izuzetno retko u manje od 0,1%.

U toku amniocenteze ili nekoliko sati nakon nje mogu se javiti blagi bolovi ili nelagodnost.

Nakon amniocenteze, najbolje je mirovati do kraja dana. Izbegavati bilo kakve naporne fizičke aktivnosti, podizanje više od 20 kilograma i seksualne odnose. Dan nakon intervencije mogu se nastaviti sve normalne aktivnosti.

Koliko se čeka na rezultat amniocenteze?

Rezultati amniocenteze su najčešće gotovi u roku od 2-3 nedelje, a kod brze PCR analize za 2-3 dana.

 

Pročitajte još:

Praćenje trudnoće

Kardiotokografija ploda

Anatomski ultrazvuk

Rizična trudnoća