Dr Petar Cabunac, specijalista ginekologije i akušerstva

 

Dr Petar Cabunac je diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2007. godine.

Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, 2013. godine brani rad na Specijalističkim akademskim studijama iz oblasti Humane reprodukcije pod naslovom: „Amnioseptostomija kao terapijska metoda kod transfuzijskog sindroma blizanaca“.

Na istom fakultetu, 2014. godine, položio je i specijalistički ispit iz ginekologije i akušersva.

Završio je Nacionalnu školu kolposkopije 2010. godine.

Polaznik i sekretar u organizaciji II mini kongresa minimalno invazivne ginekologije – 2nd mini congress of MIG, 2015. godine i II simpozijuma IUGA asocijacije za uroginekologiju – IUGA eXchange Program Serbia, 2014. godine.

Bio je na usavršavanju na AKH univerzitetskoj klinici u Beču 2016. godine.

Edukator i predavač u okviru Kursa podrške dojenju pod popkroviteljstvom UNICEF-a, 2018. godine.

Trenutno je na doktorskim studijama iz oblasti Humane reprodukcije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Zaposlen je na GAK „Narodni front“ u Beogradu na Odeljenju visokorizičnih trudnoća.

Dr Petar Cabunac je do sada bio autor i koautor više naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima i prikazanih na domaćim i međunarodnim kongresima.

 

Pročitajte još:

Dr Srđan Stanimirović