Dr Petar Cabunac, specijalista ginekologije i akušerstva

 

Petar Cabunac rođen je 1980. godine u Kragujevcu. U Beogradu je završio osnovnu školu i Desetu beogradsku gimnaziju. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je 2007. godine.

Zavšio Međunarodnu specijalističku školu tradicionalne medicine i akupunkture u trajanju od 6 meseci, pod pokroviteljstvom Evropskog centra za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija 2008. godine.

Volontirao u GAK “Nardoni front” od 2008. do 2014. godine.

Kao klinički lekar 2014. godine primljen u stalni radni odnos na GAK „Narodni front“ u Beogradu, na Odeljenje visokorizičnih trudnoća, na kojem radi od položenog specijalističkog ispita.

Kao specijalizant, 2010. godine završio Nacionalnu školu kolposkopije u GAK “Narodni front”.

Odbranio rad iz Specijalističkih akademskih studija pod nazivom “Amnioseptostomija kao terapijska metoda kod transfuzijskog sindroma blizanaca” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2013. godine (mentor prof. dr Željko Miković, a članovi Komisije prof. dr Darko Plećaš i prof. dr Dejan Filimonović).

Specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio 2014. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa odličnom ocenom (mentor prof. dr Željko Miković, članovi Komisije prof. dr Darko Plećaš, prof. dr Ivan Tulić i prof. dr Snežana Rakić).

Usavršavao se na Univerzitetskoj klinici AKH u Beču 2016. godine.

Bio edukator i predavač u okviru Kursa podrške dojenju, pod pokroviteljstvom UNICEF-a 2018. godine.

2018.godine pohađao Školu perinatološkog 3D/4D ultrazvuka u GAK “Narodni front” (rukovodilac škole prof. dr Aleksandar Jurišić i rukovodilac praktične nastave prof. dr Amira Egić).

Odbranio doktorsku tezu “Ispitivanje prediktivne vrednosti biohemijskih i ultrasonografskih parametara za nastanak preeklampsije” na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2021. godine (mentor prof. dr Željko Miković, komentor doc. dr Nataša Karadžov Orlić, a članovi Komisije prof. dr Amira Egić, prof. Aleksandar Jurišić i prof. dr Zorica Grujić).

Učesnik nacionalnih i internacionalnih kongresa i simpozijuma. Autor i koautor više naučnih radova objavljenih u domaćim i stranim časopisima.

Govori engleski jezik, a služi se francuskim jezikom.

Pročitajte još:

Dr Srđan Stanimirović