Šta je biopsija grlića materice?

Biopsija grlića predstavlja hiruršku intervenciju prilikom koje se uzima mala količina tkiva grlića materice.

Kada se radi?

Najčešće se radi kada se nađe neki abnormalan nalaz tokom rutinskog ginekološkog pregleda ili prilikom kolposkopije sa PA brisom.

Biopsija grlića materice može da ukaže na postojanje prekanceroznih stanja kao i cervikalnog kancera.

Načini uzimanja uzorka

Postoje tri načina uzimanja cervikalnog tkiva:

  1. Punktaciona biopsija– uzimaju se mali delići tkiva grlića. Ponekad se koristi bojenje Lugolovim rastvorom kako bi promene koje treba bioptirati bile uočljivije. Instrument za punktacionu biospiju se zove forceps (klješta za biopsiju).
  2. Konizacija (konusna biopsija)– uzima se veći deo tkiva najčešće oblika konusa. Radi se u opštoj anesteziji skalpelom, laserom ili radio-nožem.
  3. Endocervikalna kiretaža (ECC)– uzimaju se ćelije cervikalnog kanala. Intervencija se radi pomoću kirete.

Koja metoda će biti korišćena zavisi od razloga zbog kojeg se radi biopsija, kao i određenih anamnestičkih podataka.

Dobijeni materijal se šalje na patohistološki pregled.

Biopsiju grlića materice je najbolje uraditi nedelju dana posle prestanka menstrualnog krvarenja.

Ukoliko pacijentkinja boluje od nekih internistički ili drugih oboljenja, treba da se konsultuje sa nadležnim lekarom i pribavi odobrenje za planiranu intervneciju. Ako koristi lekove koji povećavaju mogućnost krvarenja (kao na primer aspirin, ibuprofen, naproxen, warfarin, fraxiparin…) trebalo bi da prestane sa uzimanjem pred intervenciju.

Takođe, izbegavati korišćenje tampona, gelova za intimnu negu, vaginaleta ili vaginalnih kremova 24h pre intervencije. U istom vremenskom periodu izbegavati i seksualne odnose.

U slučaju da metoda kojom će se uraditi cervikalna biopsija zahteva opštu anesteziju, pacijentkinja ne treba da unosi ništa od hrane ili pića najmanje 8h pre planirane intervencije.

Priprema pacijentkinje

Na dan intervencije treba da ponese higijenske uloške zbog mogućeg oskudnog krvarenja.

Poželjno je da dođe sa pratiocem.

Šta možete očekivati nakon intervencije?

Pojava bola manjeg intenziteta ili oskudnog krvarenja može da se javi posle intervnecije i da traje 7-10 dana. Ako je rađena konizacija, izbegavati teža fizička opterećenja, seksualne odnose, korišćenje tampona i gelova za intimnu negu nekoliko nedelja nakon intervencije. Ukoliko je urađena punktaciona biopsija ili enocervikalna kiretaža, iste aktivnost izbegavati 7 dana.

Javiti se odmah lekaru ukoliko se pojavi bol jačeg intenziteta, prekomerno krvarenje ili vaginalni iscedak koji zaudara.

Dalja dijagnostika i/ili lečenje zavisi od histopatološkog nalaza cervikalne biopsije.

 

Pročitajte još:

Kolposkopija i bris po Papanicolaou

Uklanjanje kondiloma

Eksplorativna kiretaža grlića i materične šupljine