Šta su rane?

Rane su mehaničke, otvorene povrede kod kojih je došlo do prekida integriteta i anatomskog kontinuiteta kože i subdermalnih tkiva. Obrada rane je izuzetno bitna u cilju sprečavanja razvoja infekcije.

Po načinu nastanka rane mogu biti akcidentalne (slučajne) i arteficijalne (namerne ili operativne).

U ginekologiji i akušerstvu se najčešće srećemo sa arteficijalnim – hirurškim ranama nakon ginekoloških operacija i intervencija.

Tretman rane

Rane nakon operacija zahtevaju tretman – toaletu i skidanje konaca posle određenog vremena.

Obrada rane podrazumeva čišćenje pomoću sredstava za dezinfekciju kože i sluzokože (jod, hidrogen, kodan i dr) najčešće 2. ili 3. dana od nastanka rane.

Konac se skida 7-10 postoperativnog dana.

U slučaju pojave infekcije, ranu treba češće obrađivati, uzeti bris rane i tretirati antibioticima.

 

Pročitajte još:

Ginekološki pregled

Ginekološki ultrazvuk