Dabl test

Dabl test biohemijski skrining prvog trimestra

Dabl test ( eng. Double test ) je prenatalni statistički test koji ukazuje na verovatnoću postojanja hromozomopatija, kao što su npr. trizomija 21 (Down-ov sindrom), trizomija 18 (Edwards-ov sindrom) i trizomija 13 (Patau-ov sindrom). Radi se između 12. i 14. nedelje trudnoće. Sa 85% sigurnosti može utvrditi prisustvo genetskih abnormalnosti.

Šta podrazumeva Dabl test

Dabl test je kombinovani test i sastoji se iz ultrazvučnog pregleda i merenja hormona iz krvi majke.

Ultrazvukom se utvrđuju veličina ploda, položaj i stanje posteljice, srčana frekvenca ploda, prisustvo nosne kosti, protok kroz ductus venosus i procena postojanja trikuspidne regurgitacije.

Dabl test se može uraditi između 11,0 i 13,6 gestacijskih nedelja, odnosno kada je veličina ploda između 45 i 86 mm.

Nosna kost je važan pokazatelj prisustva genetskih anomalija, budući da kod 60-70% fetusa sa trizomijom 21 ultrazvučno nije moguće videti nosnu kost između 11,0 i 13,6 gestacijskih nedelja.

Debljina nuhalnog nabora (NT) takođe može ukazivati na prisustvo genetskih anomalija kod ploda. Limfa se nakuplja u tom prostoru, a kod fetusa sa anomalijama najčešće je on znatno deblji. Nuhalni nabor debljine do 2,5mm se smatra regularnim. Veća debljina vezuje se za mogućnost postojanja Daunovog sindroma ili neke druge hromozomske ili strukturne anomalije.

Posle ultrazvučnog pregleda potrebno je da majka da krv na analizu. Poželjno je de se oba pregleda obave istog dana, ali se toleriše i zakašnjenje do 24 sata. Određuju se dva hormona iz krvi majke: free β-hCG i PAPP-A. Dobijeni rezultati se statistički obrađuju, a gore navedenim merenjima se dodaju i individualni parametri trudnice (godine života, težina, da li je blizanačka trudnoća ili iz vantelesne oplodnje, pušenje itd).


Interpretacija rezultata Dabl testa

Double test se prikazuje kao statistički podatak u kojem se dobijeni rezultati porede sa identičnim rezultatima drugih žena. Ako je rezultat predstavljen kao 1:10.000, to znači da 9.999 žena sa identičnim parametrima rađa zdravo, a samo 1 dete sa hromozomskom anomalijom. Rezultat može ukazivati na nizak rizik (veći od 1:1.000), intermedijarni (između 1:250 i 1:1.000) i visok rizik (manji od 1:250).

Pouzdanost Double testa je 85%, što znači da 15% trudnica koje nose plod sa Daunovim sindromom imaju dobre rezultate testa.

Takođe, loš rezultat Double testa ne znači da kod ploda postoji hromozomoski poremećaj, već da je verovatnoća kod te trudnice veća u odnosu na druge trudnice. Na osnovu procene individualnog rizika savetuju se dalje ultrazvučne kontrole ili dodatna neinvazivna, odnosno invazivna dijagnostika.