Cenovnik usluga ginekološke ordinacije „Pro femine“

Cene su izražene u dinarima

Ginekološki pregled 3000
Kontrolni ginekološki pregled 1500
Ginekološki ultrazvuk 4000
Kontrolni ginekološki ultrazvuk 2500
Ginekološki ultrazvuk sa doplerom 5000
Ginekološki pregled i ultrazvuk 6000
Ginekološki pregled, ultrazvuk i dopler 6000
Akušerski ultrazvuk do 22. nedelje 5000
Anatomski ultrazvuk 8000
Akušerski ultrazvuk posle 24. nedelje 5500
Ginekološki pregled i akušerski ultrazvuk 6000
Ginekološki pregled, kolposkopija i ultrazvuk 7000
Folikulometrija (1 ultrazvuk) 2500
Folikulometrija (2-4 ultrazvuka) 5000
Cervikometrija 3000
Kolposkopija 3500
Ultrazvuk dojki 5000
Kompletan ginekološki pregled (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA test, vaginalni bris) 7500
SIS 3000
Inseminacija 7000
Izmazanje dojki 2000
Plasiranje pesara 3000
Ispiranje pesara 3500
Incizija Bartolinijeve žlezde 8000
Marsupijelizacija 30000
Plasiranje spirale sa ultrazvukom 6000
Plasiranje spirale sa dilatacijom grlića I kat. 9000
Plasiranje spirale sa dilatacijom grlića II kat. 16000
Ekstrakcija spirale 4500
Ekstrakcija spirale sa pregledom i ultrazvukom 5500
Eksplorativna kiretaža sa ekstrakcijom spirale I kat. 25000
Eksplorativna kiretaža sa ekstrakcijom spirale II kat. 30000
Punkcija ciste vaginalnog zida 6000
Punkcija ciste 20000
Biopsija grlića I kat. 12000
Biopsija grlića II kat. 21000
Kiretaža cervikalnog kanala I kat. 10000
Kiretaža cervikalnog kanala II kat. 20000
Eksplorativna kiretaža I kat. 25000
Eksplorativna kiretaža II kat. 30000
Frakcionirana eksplorativna kiretaža I kat. 25000
Frakcionirana eksplorativna kiretaža II kat. 30000
Polipektomija i frakcionirana kiretaža I kat. 25000
Polipektomija i frakcionirana kiretaža II kat. 30000
Prekid trudnoće do 10. nedelje (kiretaža, abortus) 28000
Uklanjanje kondiloma I kat. 15000
Uklanjanje kondiloma II kat. 26000
Uklanjanje kondiloma III kat. 35000
Serklaž 30000
Deserklaž 7000
Amniocenteza (QF-PCR) 40000
Amniocenteza (citogenetika) 48000
   
Biopsija horionskih resica 36000
Plasiranje urinarnog katetera 3000
Plasiranje urinarnog katetera – silikonskog 4500
Infuzija sa lekom – 1 flaša 3000
Infuzija sa lekom – 2 flaše 3500
Infuzija sa lekom – 3 flaše 4000
Davanje intramuskularne injekcije 1000
Davanje intravenske injekcije 1500
Intramuskularna injekcija + 1g Longacepha 2000
Intramuskularna injekcija + 2g Longacepha 2500
Intramuskularna injekcija + Progesteron depo a 250 mg 1500
Subkutano davanje Fraxiparina 0,3ml 2000
Subkutano davanje Clexana 0,2ml 1500
Intramuskularno davanje Pregnila 1500i.j. 1500
Intramuskularno davanje Pregnila 5000i.j. 2000
Intravensko davanje Orvagil-a 2000
Nitrazinski test 1000
Toaleta rane 1500
Skidanje konaca sa toaletom rane 2500
Kardiotokografija (CTG) 2000
Konsultacija 1 2000
Konsultacija 2 3000
Pregled sa sinehiolizom 6500

HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA

Uzimanje briseva 700
Bris mikrobiološki 800
Urinokultura 800
Bris rane 800
Izolacija anaeroba (punktati i dr) 1000
Direktni preparat – bakterijska vaginoza 700
Direktni preparat – detekcija gonokoka (Neisseria gonorrhoeae) 800
Chlamydia trachomatis – identifikacija 1300
Mycoplasma hominis – identifikacija 1300
Ureaplasma urealyticum – identifikacija 1300
M. hominis i U. Urealyticum – kvantifikovanje i antibiogram 2800
   

HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA

   
Papanicolaou 1300
Histopatologija – biopsija grlića 4500
Histopatologija – konizat grlića materice 5500
Histopatologija – kiretman kavuma 4500
Histopatologija – kiretman cerviksa 4500
Histopatologija – frakcionirana kiretaža 8000
Histopatologija – vulva 4500
Histopatologija – vagina 4500
Histopatologija – polip 4500
Histopatologija – polip i frakcionirana kiretaža 12500
Histopatologija – biopsija (po uzorku) 4000
Histopatologija – citološki uzorci (po uzorku) 2500
Citogenetska analiza abortnog materijala 17000
Imunohistohemijska analiza materijala I kategorija 1000
Imunohistohemijska analiza materijala II kategorija 14000

HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA