Cenovnik usluga ginekološke ordinacije „Pro femine“

Cene su izražene u dinarima

Ginekološki pregled 3000
Kontrolni ginekološki pregled 1500
Ginekološki ultrazvuk 4000
Kontrolni ginekološki ultrazvuk 2500
Ginekološki ultrazvuk sa doplerom 5000
Ginekološki pregled i ultrazvuk 5000
Ginekološki pregled, ultrazvuk i dopler 5500
Akušerski ultrazvuk do 22. nedelje 4500
Anatomski ultrazvuk 8000
Akušerski ultrazvuk posle 24. nedelje 5000
Ginekološki pregled i akušerski ultrazvuk 6000
Ginekološki pregled, kolposkopija i ultrazvuk 6000
Folikulometrija (1 ultrazvuk) 2000
Folikulometrija (2-4 ultrazvuka) 4500
Cervikometrija 3000
Kolposkopija 3500
Ultrazvuk dojki 5000
Kompletan ginekološki pregled (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA test, vaginalni bris) 7000
Inseminacija 7000
Izmazanje dojki 2000
Plasiranje pesara 3000
Ispiranje pesara 2500
Incizija Bartolinijeve žlezde 7000
Marsupijelizacija 30000
Plasiranje spirale sa ultrazvukom 5500
Plasiranje spirale sa dilatacijom grlića I kat. 8000
Plasiranje spirale sa dilatacijom grlića II kat. 15000
Ekstrakcija spirale 4000
Ekstrakcija spirale sa pregledom i ultrazvukom 5000
Eksplorativna kiretaža sa ekstrakcijom spirale I kat. 25000
Eksplorativna kiretaža sa ekstrakcijom spirale II kat. 30000
Punkcija ciste vaginalnog zida 6000
Punkcija ciste 12000
Biopsija grlića I kat. 8000
Biopsija grlića II kat. 16000
Kiretaža cervikalnog kanala I kat. 7000
Kiretaža cervikalnog kanala II kat. 15000
Eksplorativna kiretaža I kat. 25000
Eksplorativna kiretaža II kat. 30000
Frakcionirana eksplorativna kiretaža I kat. 25000
Frakcionirana eksplorativna kiretaža II kat. 30000
Polipektomija i frakcionirana kiretaža I kat. 25000
Polipektomija i frakcionirana kiretaža II kat. 30000
Prekid trudnoće do 10. nedelje (kiretaža, abortus) 25000
Serklaž 30000
Deserklaž 6000
Amniocenteza (QF-PCR) 38000
Amniocenteza (citogenetika) 45000
Kordocenteza 40000
Biopsija horionskih resica 36000
Plasiranje urinarnog katetera 3000
Plasiranje urinarnog katetera – silikonskog 4500
Infuzija sa lekom – 1 flaša 2500
Infuzija sa lekom – 2 flaše 3000
Infuzija sa lekom – 3 flaše 4000
Davanje intramuskularne injekcije 1000
Davanje intravenske injekcije 1500
Intramuskularna injekcija + 1g Longacepha 2000
Intramuskularna injekcija + 2g Longacepha 2500
Intramuskularna injekcija + Progesteron depo a 250 mg 1500
Subkutano davanje Fraxiparina 0,3ml 2000
Subkutano davanje Clexana 0,2ml 1500
Intramuskularno davanje Pregnila 1500i.j. 1500
Intramuskularno davanje Pregnila 5000i.j. 2000
Intravensko davanje Orvagil-a 2000
Nitrazinski test 1000
Toaleta rane 1500
Skidanje konaca sa toaletom rane 2000
Kardiotokografija (CTG) 1500
Konsultacija 1 1000
Konsultacija 2 2000
   

HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA

Uzimanje briseva 600
Bris mikrobiološki 600
Urinokultura 600
Bris rane 600
Izolacija anaeroba (punktati i dr) 800
Direktni preparat – bakterijska vaginoza 500
Direktni preparat – detekcija gonokoka (Neisseria gonorrhoeae) 600
Chlamydia trachomatis – identifikacija 1100
Mycoplasma hominis – identifikacija 1100
Ureaplasma urealyticum – identifikacija 1100
M. hominis i U. Urealyticum – kvantifikovanje i antibiogram 2600
   

HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA

   
Papanicolaou 1000
Histopatologija – biopsija grlića 4000
Histopatologija – konizat grlića materice 5000
Histopatologija – kiretman kavuma 4000
Histopatologija – kiretman cerviksa 4000
Histopatologija – frakcionirana kiretaža 8000
Histopatologija – vulva 4000
Histopatologija – vagina 4000
Histopatologija – polip 4000
Histopatologija – polip i frakcionirana kiretaža 12000
Histopatologija – biopsija (po uzorku) 3500
Histopatologija – citološki uzorci (po uzorku) 2000
Citogenetska analiza abortnog materijala 16000
Imunohistohemijska analiza materijala I kategorija 9950
Imunohistohemijska analiza materijala II kategorija 13260

HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA