Abortus

Kao medicinski postupak, abortus je prilično bezbedan, ali je i dalje praćen mnogim moralnim i etičkim dilemama.

Abortus se definiše kao prekid trudnoće pre nego što plod bude u stanju da preživi van majčinog tela. Postupak se može sprovesti medicinski, uz primenu lekova, ili hirurški, uz upotrebu instrumenta za uklanjanje ploda.

Abortus se najčešće vrši u ranim fazama trudnoće

Abortus se najčešće vrši u ranim fazama trudnoće, u prvih 10 gestacijskih nedelja. Postupak je obično bezbolan i pacijentkinja se može vratiti normalnim aktivnostima u roku od nekoliko dana. Međutim, abortus može biti i emocionalno traumatičan za pacijentkinju i važno je da se obezbedi psihološka podrška i savetovanje nakon postupka.

Postoje različite metode abortusa

Postoje različite metode abortusa koje se mogu primeniti u zavisnosti od trajanja trudnoće, zdravstvenog stanja pacijentkinje i drugih faktora.

Jedna od najčešćih metoda abortusa u ranim fazama trudnoće je medicinski abortus, koji se sastoji od uzimanja lekova koji dovode do prekida trudnoće. Ova metoda je obično dostupna do 7. nedelje trudnoće i može se izvesti ambulantno, bez potrebe za hospitalizacijom.

Druga metoda abortusa je vakuum aspiracija, koja se može primeniti do 10. nedelje trudnoće. Ova metoda uključuje širenje grlića materice i uklanjanje ploda i tkiva pomoću instrumenata koji se zovu kireta i vakuum ekstraktor.

Važno je napomenuti da abortus nije bez rizika, kao ni svaka druga medicinska procedura. Mogući su neželjeni efekti, kao što su bolovi, krvarenje, infekcije i druge komplikacije. Zato je veoma važno da se abortus izvodi u sigurnim uslovima, pod nadzorom stručnog medicinskog osoblja.

Ukoliko razmišljate o abortusu

Ukoliko razmišljate o abortusu, preporučujemo da se obratite zdravstvenoj ustanovi koja pruža usluge abortusa i konsultujete se sa stručnim medicinskim osobljem kako biste se informisali o mogućnostima i rizicima, kao i o drugim opcijama koje su Vam na raspolaganju.

Abortus se definiše kao prekid trudnoće