Double test – biohemijski skrining prvog trimestra

Svakodnevno se rađaju hiljade beba širom sveta, a roditelji često žele da saznaju sve što mogu o svom nerođenom detetu. Jedan od prenatalnih testova koji se koristi za otkrivanje mogućih zdravstvenih problema je double test.

Double test je jednostavan prenatalni skrining test koji se sastoji od dva dela: ultrazvučnog pregleda i merenja nivoa beta-hCG (humanog korionskog gonadotropina) i PAPP-A (placentnog proteina A) u krvi trudnice. Obično se vrši između 12. i 14. nedelje trudnoće. Double test se koristi za procenu rizika od određenih problema, uključujući Downov sindrom (trizomija 21), Edwards sindrom (trizomija 18) i Patau (trizomija 13). Test ne otkriva ove probleme sa sigurnošću, već samo daje procenu rizika.

Da biste uradili double test

Da biste uradili double test potrebno je da se uradi ultrazvučni pregled i potom izvadi uzorak krvi trudnice, što je bezbolno i ne traje duže od nekoliko minuta. Nakon uzorkovanja, laboratorija meri nivoe beta-hCG i PAPP-A u krvi i koristi parametre dobijene ultrazvučnim pregledom, kao i neke karakteristike trudnice (godine života, telesna visina, telesna težina i dr). Ti parametri koriste se za izračunavanje rizika. Na osnovu procenjenog rizika, ginekolog savetuje neophodnost daljih pretraga i pregleda.

Double test ima nekoliko prednosti

Prvo, to je jednostavan i brz test koji se može uraditi u ranoj fazi trudnoće. Drugo, test je neinvazivan. Konačno, double test ima visoku stopu otkrivanja problema i nisku stopu lažno pozitivnih rezultata.

Ipak, double test ima i neke nedostatke. Kao što je ranije pomenuto, test daje samo procenu rizika i ne može sa sigurnošću potvrditi prisustvo hromozomopatija kod ploda.

Double test – biohemijski skrining prvog trimestra