Cenovnik

Cenovnik usluga ginekološke ordinacije Pro femine

Ginekološki pregled 2000
Kontrolni ginekološki pregled 1000
Ginekološki ultrazvuk 3000
Kontrolni ginekološki ultrazvuk 2000
Ginekološki ultrazvuk sa doplerom 3500
Ginekološki pregled i ultrazvuk 4000
Ginekološki pregled, ultrazvuk i dopler 4500
Akušerski ultrazvuk do 22. nedelje 3000
Anatomski ultrazvuk 6000
Akušerski ultrazvuk posle 24. nedelje 4000
Ginekološki pregled i akušerski ultrazvuk 5000
Ginekološki pregled, kolposkopija i ultrazvuk 5000
Folikulometrija (1 ultrazvuk) 1500
Folikulometrija (2-4 ultrazvuka) 4000
Cervikometrija 2000
Kolposkopija 2000
Ultrazvuk dojki 4000
Kompletan ginekološki pregled (pregled, ultrazvuk, kolposkopija, PAPA test, vaginalni bris) 6000
Inseminacija 7000
Izmazanje dojki 2000
Plasiranje pesara 3000
Ispiranje pesara 2500
Incizija Bartolinijeve žlezde 7000
Marsupijelizacija 30000
Plasiranje spirale sa ultrazvukom 4500
Plasiranje spirale sa dilatacijom grlića u lokalnoj anesteziji 7000
Plasiranje spirale sa dilatacijom grlića u kratkotrajnoj i.v. anesteziji 14000
Ekstrakcija spirale 3000
Ekstrakcija spirale sa pregledom i ultrazvukom 4500
Eksplorativna kiretaža sa ekstrakcijom spirale u lokalnoj anesteziji 23000
Eksplorativna kiretaža sa ekstrakcijom spirale u kratkotrajnoj i.v. anesteziji 30000
Punkcija ciste vaginalnog zida 6000
Punkcija ciste 12000
Biopsija grlića u lokalnoj anesteziji 8000
Biopsija grlića u kratkotrajnoj i.v. anesteziji 15000
Kiretaža cervikalnog kanala u lokalnoj anesteziji 7000
Kiretaža cervikalnog kanala u kratkotrajnoj i.v. anesteziji 14000
Eksplorativna kiretaža u lokalnoj anesteziji 23000
Eksplorativna kiretaža u kratkotrajnoj i.v. anesteziji 30000
Frakcionirana eksplorativna kiretaža u lokalnoj anesteziji 23000
Frakcionirana eksplorativna kiretaža u kratkotrajnoj i.v. anesteziji 30000
Polipektomija i frakcionirana kiretaža u lokalnoj anesteziji 23000
Polipektomija i frakcionirana kiretaža u kratkotrajnoj i.v. anesteziji 30000
Prekid trudnoće do 10. nedelje 20000
Serklaž 30000
Deserklaž 6000
Amniocenteza (QF-PCR) 35000
Amniocenteza (citogenetika) 45000
Kordocenteza 35000
Biopsija horionskih resica 35000
Plasiranje urinarnog katetera 3000
Plasiranje urinarnog katetera – silikonskog 4500
Infuzija sa lekom – 1 flaša 2500
Infuzija sa lekom – 2 flaše 3000
Infuzija sa lekom – 3 flaše 3800
Davanje intramuskularne injekcije 500
Davanje intravenske injekcije 1000
Intramuskularna injekcija + 1g Longacepha 1500
Intramuskularna injekcija + 2g Longacepha 2000
Intramuskularna injekcija + Progesteron depo a 250 mg 1000
Subkutano davanje Fraxiparina 0,3ml 1000
Subkutano davanje Clexana 0,2ml 1000
Intramuskularno davanje Pregnila 1500i.j. 1000
Intramuskularno davanje Pregnila 5000i.j. 1500
Intravensko davanje Orvagil-a 2000
Nitrazinski test 500
Toaleta rane 1000
Skidanje konaca sa toaletom rane 1500
Kardiotokografija (CTG) 1500
Konsultacija 1 1000
Konsultacija 2 2000
   
HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA
   
Bris mikrobiološki 500
Urinokultura 500
Bris rane 550
Izolacija anaeroba (punktati i dr) 700
Direktni preparat – bakterijska vaginoza 400
Direktni preparat – detekcija gonokoka (Neisseria gonorrhoeae) 500
Chlamydia trachomatis – identifikacija 1000
Mycoplasma hominis – identifikacija 1000
Ureaplasma urealyticum – identifikacija 1000
M. hominis i U. Urealyticum – kvantifikovanje i antibiogram 2500
   
HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA
   
Papanicolaou 800
Histopatologija – biopsija grlića 3300
Histopatologija – konizat grlića materice 4800
Histopatologija – kiretman kavuma 3700
Histopatologija – kiretman cerviksa 3700
Histopatologija – frakcionirana kiretaža 7000
Histopatologija – vulva 3300
Histopatologija – vagina 3300
Histopatologija – polip 3700
Histopatologija – polip i frakcionirana kiretaža 10000
Histopatologija – biopsija (po uzorku) 3300
Histopatologija – citološki uzorci (po uzorku) 1600
Citogenetska analiza abortnog materijala 15000
   
HISTOPATOLOGIJA, CITOLOGIJA I MIKROBIOLOGIJA NISU URAČUNATI U CENE PREGLEDA I INTERVENCIJA

 

Pročitajte još:

Pogodnosti plaćanja

Dr Petar Cabunac

Dr Srđan Stanimirović

Aktuelnosti

Galerija